Adesmia exilis

From To Type Method Lat. Lon. Date
Xanthocolletes sp1 M_PL_001 Adesmia exilis pollination unspecified None None None
Xanthocolletes incahuasi Adesmia exilis pollination unspecified None None None
Xanthocolletes sicheli Adesmia exilis pollination unspecified None None None
Xanthocolletes sp1 M_PL_001 Adesmia exilis pollination unspecified None None None
Xanthocolletes incahuasi Adesmia exilis pollination unspecified None None None
Xanthocolletes sicheli Adesmia exilis pollination unspecified None None None
Xanthocolletes sp1 M_PL_001 Adesmia exilis pollination unspecified None None None
Xanthocolletes incahuasi Adesmia exilis pollination unspecified None None None
Xanthocolletes sicheli Adesmia exilis pollination unspecified None None None