Cheilosia sp5 M_PL_057

From To Type Method Lat. Lon. Date
Cheilosia sp5 M_PL_057 Kalimeris pinnatifida pollination unspecified None None None
Cheilosia sp5 M_PL_057 Aster ageratoides pollination unspecified None None None
Cheilosia sp5 M_PL_057 Aster glehni pollination unspecified None None None
Cheilosia sp5 M_PL_057 Kalimeris yomena pollination unspecified None None None
Cheilosia sp5 M_PL_057 Persicaria thunbergii pollination unspecified None None None