Anthaxia Proteus

From To Type Method Lat. Lon. Date
Anthaxia Proteus Deutzia crenata pollination unspecified None None None
Anthaxia Proteus Rosa borboniana pollination unspecified None None None