Euthyneura sp1 M_PL_053

From To Type Method Lat. Lon. Date
Euthyneura sp1 M_PL_053 Abelia serrata pollination unspecified None None None
Euthyneura sp1 M_PL_053 Ranunculus japonicus pollination unspecified None None None
Euthyneura sp1 M_PL_053 Prunus jamasakura pollination unspecified None None None