Allecula tenuis

From To Type Method Lat. Lon. Date
Allecula tenuis PittosPorum tobira pollination unspecified None None None
Allecula tenuis Castanopsis sieboldii pollination unspecified None None None