Harmonia axyridis

From To Type Method Lat. Lon. Date
Harmonia axyridis Deutzia crenata pollination unspecified None None None
Harmonia axyridis Veratrum album oxysepalum pollination unspecified None None None
Harmonia axyridis Phellodendron amurense pollination unspecified None None None