Calliphora stygia

From To Type Method Lat. Lon. Date
Calliphora stygia Celmisia discolor pollination unspecified None None None
Calliphora stygia Celmisia spectabilis pollination unspecified None None None
Calliphora stygia Celmisia spectabilis pollination unspecified None None None
Calliphora stygia Orites lancifolia pollination unspecified None None None