Aglais urticae

From To Type Method Lat. Lon. Date
Aglais urticae Knautia arvensis pollination unspecified None None None
Aglais urticae Eupatorium cannabinum pollination unspecified None None None
Aglais urticae Leontodon hispidus pollination unspecified None None None