Ellobius tancrei (Zaisan mole vole)

ITIS 632835
From To Type Method Lat. Lon. Date
Amphipsylla dumalis Ellobius tancrei ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla primaris Ellobius tancrei ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla dumalis Ellobius tancrei ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus dux Ellobius tancrei ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla dumalis Ellobius tancrei ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla primaris Ellobius tancrei ectoparasitism observation None None None
Neopsylla mana Ellobius tancrei ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla dumalis Ellobius tancrei ectoparasitism observation None None None
Frontopsylla hetera Ellobius tancrei ectoparasitism observation None None None