Syntarucus pirithous

From To Type Method Lat. Lon. Date
Syntarucus pirithous Erica ciliaris pollination unspecified None None None
Syntarucus pirithous Smilax aspera pollination unspecified None None None
Syntarucus pirithous Asparagus aphyllus pollination unspecified None None None
Syntarucus pirithous Calluna vulgaris pollination unspecified None None None