Apodemus agrarius

From To Type Method Lat. Lon. Date
Ctenophthalmus agyrtes Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus bisoctodentatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus congener Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus solutus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus uncinatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla orientalis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla talpae Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Leptopsylla segnis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris turbidus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus fasciatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Palaeopsylla soricis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Peromyscopsylla bidentata Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Peromyscopsylla fallax Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Rhadinopsylla integella Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus agyrtes Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus solutus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus uncinatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla orientalis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris turbidus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Palaeopsylla soricis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Peromyscopsylla bidentata Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Rhadinopsylla integella Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus fidus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Rhadinopsylla cedestis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Frontopsylla elata Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Amalaraeus penicilliger Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Frontopsylla elata Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla talpae Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris rectangulatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris turbidus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Neopsylla mana Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Palaeopsylla soricis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Amalaraeus penicilliger Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Frontopsylla elata Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Frontopsylla protera Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla talpae Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris rectangulatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Neopsylla mana Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus consimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Pectinoctenus nemorosa Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Amalaraeus penicilliger Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla sibirica Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Corrodopsylla birulai Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Frontopsylla elata Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla talpae Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris rectangulatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris turbidus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris walkeri Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Neopsylla mana Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Peromyscopsylla bidentata Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Amalaraeus penicilliger Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla rossica Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus agyrtes Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus uncinatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus wagneri Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla talpae Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Leptopsylla segnis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Leptopsylla taschenbergi Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris turbidus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Peromyscopsylla bidentata Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla talpae Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris turbidus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris walkeri Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla rossica Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla vinogradovi Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus agyrtes Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla talpae Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus fasciatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Palaeopsylla soricis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Paradoxopsyllus scorodumovi Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Corrodopsylla birulai Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus uncinatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Doratopsylla dasycnema Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Frontopsylla elata Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla talpae Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Leptopsylla segnis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris rectangulatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Neopsylla acanthina Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Neopsylla pleskei Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus fasciatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Palaeopsylla soricis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Peromyscopsylla silvatica Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Rhadinopsylla li Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla rossica Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus agyrtes Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus uncinatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla talpae Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris rectangulatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris turbidus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris walkeri Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Palaeopsylla soricis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus orientalis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus proximus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus secundus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus wagneri Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Leptopsylla taschenbergi Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus consimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus mokrzeckyi Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Amphipsylla vinogradovi Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ceratophyllus anisus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ceratophyllus indages Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus congeneroides Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Frontopsylla elata Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Frontopsylla luculenta Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla microti Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Leptopsylla segnis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris advenarius Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris calcarifer Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Neopsylla bidentatiformis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Neopsylla pleskei Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus fasciatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Pectinoctenus pectiniceps Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Rhadinopsylla rothschildi Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Leptopsylla segnis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris walkeri Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus agyrtes Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus assimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus orientalis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus wagneri Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla talpae Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Leptopsylla segnis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Leptopsylla taschenbergi Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris turbidus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris walkeri Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus consimilis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus mokrzeckyi Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ceratophyllus anisus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Ctenophthalmus congeneroides Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Hystrichopsylla microti Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Megabothris calcarifer Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Neopsylla bidentatiformis Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Nosopsyllus fasciatus Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Peromyscopsylla ostsibirica Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Rhadinopsylla insolita Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None
Stenoponia sidimi Apodemus agrarius ectoparasitism observation None None None