Anthomyia pluvialis

From To Type Method Lat. Lon. Date
Anthomyia pluvialis Bellis annua pollination unspecified None None None
Anthomyia pluvialis Senecio vulgaris pollination unspecified None None None
Anthomyia pluvialis Scandix australis pollination unspecified None None None
Anthomyia pluvialis Asphodelus aestivus pollination unspecified None None None