Eupeodes nigroventris

From To Type Method Lat. Lon. Date
Eupeodes nigroventris Saxifraga caespitosa pollination unspecified None None None
Eupeodes nigroventris Salix arctica pollination unspecified None None None
Eupeodes nigroventris Saxifraga oppositifolia pollination unspecified None None None