Saxifraga nivalis

From To Type Method Lat. Lon. Date
Spilogona melanosoma Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Eupeodes curtus Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Spilogona tornensis Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Spilogona micans Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Spilogona denudata Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Aedes impiger Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Rhamphomyia nigrita Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Nysius groenlandicus Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Limnophyes sp1 M_PL_010 Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Pseudosmittia sp1 M_PL_010 Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Spilogona extensa Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Spilogona almqvistii Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Paraphaenocladius sp1 M_PL_010 Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Bradysia sp1 M_PL_010 Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Spilogona dorsata Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None
Limnophyes brachytomus Saxifraga nivalis pollination unspecified None None None