Cheilosia albitarsis

From To Type Method Lat. Lon. Date
Cheilosia albitarsis Salix repens pollination unspecified None None None
Cheilosia albitarsis Ranunculus repens pollination unspecified None None None
Cheilosia albitarsis Ranunculus repens pollination unspecified None None None
Cheilosia albitarsis Ranunculus acris pollination unspecified None None None
Cheilosia albitarsis Leucanthemum vulgare pollination unspecified None None None