Cheilosia sialia

From To Type Method Lat. Lon. Date
Cheilosia sialia Cornus canadensis pollination unspecified None None None
Cheilosia sialia Cornus canadensis pollination unspecified None None None